KemikalieRÅDGIVNING

Följer ni kemikalielagstiftningen? 
Vi hjälper till att skapa ordning och reda bland era kemikalier. 

Kemikalierådgivning som möjliggör compliance


Regelverken för kemikalier är omfattande och är till för att skydda människor och den miljö vi lever i. Compliance till rådande regelverk så som REACH, CLP, Miljöbalken m. fl är en grundförutsättning för en trygg och säker kemikaliehantering. Vi hjälper er med allt från mindre specifikationer till storskaliga kemikalieförteckningar. Oavsett vilket så anpassar vi det till er verksamhet så att ni når era mål! 

Vi kan bland annat hjälpa er med:
  • Upprättande av byggvarudeklarationer
  • Upprättande av säkerhetsdatablad
  • Rutiner för granskning och inköp
  • Revision av underleverantörer
  • Rådgivning och bedömning för rätt produktval
  • Substitution