Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att tillfredställas och helst överträffa
kundens behov och förväntningar.
Det målet säkerställs genom ett strukturerat arbete som utgår från tanken att ständigt förbättra proukter och tjänster.
roserose
rose
Visste du att...
· Företag som satsar på verksamhetsutveckling  har högre lönsamhet och bättre         konkurrenskraft jämfört med andra företag
· Förutom lönsamhet skapar det engagerade medarbetare som hjälper till att lyfta       verksamheten ytterligare
· Verksamhetsutveckling innebär att arbeta med kvalitet genom tydliga mål och           kontinuerlig uppföljning

Vi kan bland annat hjälpa er med:
  • Upprättande och/eller certifiering av ledningssystem
  • Skapa ett systematiskt arbetssätt enligt PDCA
  • Processkartläggning
  • Nulägesanalys
  • Gapanalys
  • Intressentanalys
  • Relevanta lednings- och förbättringsverktyg
  • Interna revisioner
  • Miljöutredning

 

​​​​​​​