Referenser

Sedan 2003 har vi haft nöjet att samarbeta med många olika kunder där så väl deras verksamhet som våran har utvecklats till det bättre.

verksamhetsutveckling


Vi har tillsammans med kunder byggt upp kvalitets- och miljöledningssystem från grunden och då varit med ända fram till driftssättning. Likaså tillhandahållit utbildning inom ledningssystem, intern revisioner, revisionsteknik mm. Vi har hjälpt kunder till ISO certifiering och varit med som stöd vid externa revisioner så väl som att vi själva utfört interna revisioner på uppdrag från kund. Vi har genomfört miljöutredningar. Sedan lång tid hyr vi ut en av våra medarbetare till rollen som Miljö- och kvalitetssamordnare på ett gjuteri.
bulb1bulb1
bulb

miljöjuridik


Vi har tillsammans med kund genomfört hela tillståndsprojekt samt drivet tillståndsprövningar och samrådsprocesser. Vi har tagit fram ansökningshandlingar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, upprättat miljörapporter samt kontrollprogram och efterbehandlingsplaner. Upprättat lagförteckningar samt deltagit vid miljödomstolsförhandlingar.
bulbbulb
bulb

kemikalierådgivning


Vi har tillsammans med kund tagit fram samt uppdaterat säkerhetsdatablad samt jobbat med klassificering och märkning. Likaså tagit fram ett flertal kemikalieförteckningar. 
bulb1bulb1
bulb