Är det mycket på jobbet?

Hyr in en konsult!
Har ni svårt att hinna med det systematiska kvalitets- och miljöarbetet?
Kvalitets- och miljöarbete är viktigt för att få nöjda kunder och bra lönsamhet i verksamheten. Ofta går mycket av resurserna åt till akuta dagliga problem och
förbättringsarbetet blir åsidosatt.
Hyr in en kvalitets- och miljöansvarig under den tid som just ni behöver, några timmar i veckan till en heltid.
Att hyra in en konsult som hjälper er med det systematiska kvalitets- och miljöarbetet är ett effektivt och värdefullt alternativ. Arbetet kan handla om att stötta verksamheten när ordinarie roll saknas eller är borta pga. av ledighet eller sjukdom. Men det kan också vara för att få hjälp med specifika arbetsuppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter för en kvalitets- och miljöansvarig:
  • Samordning, integrering och drift av ledningssystem
  • Processkartläggning och förbättringar
  • Förberedelse för extern kvalitets- och miljöcertifiering enligt ISO
  • Leda och genomföra interna revisioner och leverantörs bedömningar
  • Riskanalyser 
  • Avvikelsehantering och orsaksanalys
  • Lagbevakning och kontroll av efterlevnad
  • Kommunikation med tillståndsmyndigheter
  • Anmälnings- och tillståndsärenden 
  • Kemikalie- och avfallsbevakning


Kontakta oss - så kan vi hjälpa er att spara tid!

 

​​​​​​​