Verksamhetsutveckling

Hållbar verksamhetsutveckling handlar om att hitta nya, smarta sätt att tillfredställa både kundens och interna behov. Låt oss hjälpa er att effektivisera system och processer så får ni tid över att fokusera på era kundrelationer.
​​​​​​​
Vi hjälper er att uppnå ständiga förbättringar!

Visste du att...
Företag som satsar på hållbar verksamhetsutveckling har högre lönsamhet och bättre konkurrenskraft jämfört med andra företag. Förutom lönsamhet skapar det engagerade medarbetare som hjälper till att lyfta verksamheten ytterligare. Verksamhetsutveckling innebär att arbeta med hållbarhet genom tydliga mål och kontinuerlig uppföljning.

Vi kan hjälpa er med bland annat:
  • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 - Implementering, revision, rådgivning.
  • Intressentanalys
  • Miljöutredning 
  • Uppföljning och revisioner av era leverantörer ur ett hållbarhetsperspektiv
  • Processkartläggning
  • Nulägesanalys
  • Lednings- och förbättringsverktyg
  • Utveckla systematiskt arbetssätt, t.ex. PDCA

 

​​​​​​​