Vi är Sinfra - ramtalsleverantör

Ett ramavtal är grunden för ett enklat och konstnadseffektivt samarbete. 
​​​​​
Vi hjälper er gärna! I ramavtalet jobbar vi bland annat tillsammans med Miljö- och avfallsbyrån och JBR konsult. Vi kan leverera tjänster både lokalt men även i hela landet!


Sinfras medlemsportal hjälper till med avropen...
Via Medlemsportalen är det lätt att navigera och söka efter ramavtalen, se aktuella avtalsperioder och hitta leverantörernas kontaktuppgifter. 

Du som medlem till Sinfra har rätt att avropa på våra ramavtalsområden. Till medlem antages verksamheter eller förvaltningar som uppfyller en eller flera av följande kriterier samt att den part som avses är beställare av teknisk utrustning eller tjänster avsedda för egna anläggningar:

– huvudsaklig uppgift att producera och/eller distribuera energi och/eller vatten till kunder
– huvudsaklig uppgift att tillgodose infrastruktur för stadsnät
– huvudsaklig uppgift att bedriva hamnverksamhet
– huvudsaklig uppgift att bedriva verksamhet inom avfall och återvinning

Som medlem har du tillgång till samtliga våra tjänster! 

 

​​​​​​​