KemikalieRÅDGIVNING

Följer ni aktuell kemikalielagstiftning? 
Vi hjälper till att skapa ordning och reda bland era kemikalier. 

Tfn: 090 - 13 18 40
Mobil: 070 - 687 18 40
Epost: conny.kjerrulf@emcon.se

Kemikalierådgivning 


Regelverken för kemikalier är omfattande och syftar till att skydda människor och den miljö vi lever i. Att följa rådande regelverk så som REACH, CLP, Miljöbalken m. fl är en grundförutsättning för en trygg och säker kemikaliehantering. Vi hjälper er med att identifiera och följa era lagkrav. Vi erbjuder allt från helhetslösningar till stöd i utvalda delar av kemikalielagstiftningen. Vi anpassar vårt arbete till er verksamhet så att ni når era mål!

Vi kan hjälpa er med bland annat:
  • Säkerhetsdatablad
  • Klassificering och märkning enligt CLP
  • Byggvarudeklarationer
  • Riskbedömning
  • Tillståndsansökningar
  • Substitution
  • Upprättande av underlag för bedömning i Sunda hus, Byggvarubedömningen,
    Svanen och registrering i BASTA